Praca

Ważne elementy życiorysu – CV ze zdjęciem czy bez?

Ważne elementy życiorysu – CV ze zdjęciem czy bez?

CV ze zdjęciem jest podstawowym elementem aplikacji. Menedżerowie HR zwracają szczególną uwagę na życiorys w całym portfolio aplikacji.

CV – „curriculum vitae”

Łaciński termin „curriculum vitae” to życiorys, który zawiera wszystkie informacje z życia, które są istotne w przypadku poszukiwania pracy
Zawiera ważne informacje, w tym dane kontaktowe, ukończone szkoły, szkolenia kwalifikacyjne i personalne, historię zatrudnienia i umiejętności.

Pisanie CV – co składa się na dobre CV?

Dobry życiorys musi być przejrzysty i ustrukturyzowany. Idealne CV nie powinno przekraczać 1,5 do 2 stron.
Najważniejsze etapy kariery powinny być przedstawione odpowiednią czcionką. Przy wyborze czcionki ważne jest, aby upewnić się, że jest czytelna i nie nazbyt ozdobna. W branżach takich jak np. bankowość, odpowiednia jest czcionka Times New Roman. Czcionka bezszeryfowa Calibri ugruntowała swoją pozycję w wielu innych zawodach.
Idealny odstęp między to wierszami 1,15. Dzięki odpowiedniej przestrzeni aplikacja jest czytelna.
Należy również używać poprawnego języka. Błędy ortograficzne, gramatyczne lub literówki są możliwym kryterium wykluczenia kandydata.

Dlaczego doskonałe CV jest tak ważne?

Życiorys jest podstawą aplikacji. Rekruterzy czytają CV jeszcze przed listem motywacyjnym i często na jego podstawie wyrabiają sobie opinię o kandydacie. Dla wielu menedżerów HR znajdujących się pod presją czasu i obciążeniem pracą życiorys jest najważniejszym kryterium wyboru. Od niego zależy, czy kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Struktura życiorysu

Tabelaryczny życiorys zadomowił się w krajach europejskich. Jego przejrzysta struktura pomaga menedżerowi HR szybko zeskanować kandydata. Główny nacisk kładzie na kwalifikacje i ścieżkę kariery, ponieważ menedżerowie HR najdłużej patrzą na doświadczenie zawodowe.

W swoim CV należy podać następujące informacje:
– Dane osobowe i dane kontaktowe (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo),
– Zdjęcie – CV ze zdjęciem nie jest konieczne, ale mile widziane,
– Kariera zawodowa (stanowisko, pracodawca, czas trwania i obszary odpowiedzialności),
– Praktyki / szkolenia zawodowe / staże zagraniczne / zaawansowane szkolenia, w tym okres, certyfikaty, stopnie naukowe,
– Specjalna wiedza, kwalifikacje i języki (twarde umiejętności)
– Hobby jako wyznacznik umiejętności miękkich.

Można pominąć miejsce i datę w swoim CV. Te informacje i tak można znaleźć w liście motywacyjnym.
Podpis na końcu CV również nie jest konieczny. Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, można podpisać się na dole, ale w praktyce zwykle nie jest to szczególnie istotne.
Najważniejsze są kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Udostępnij