Biznes

Inwestowanie w akcje – spekulacja, czy strategia długoterminowa?

Inwestowanie w akcje – spekulacja, czy strategia długoterminowa?

Gra na giełdzie systematycznie przyciąga nowych inwestorów, którzy pragną zarabiać inwestując w akcje. Na czym to polega? Czym różni się spekulacja od strategii długoterminowej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje, czyli gra na giełdzie to forma inwestycji, która polega na zakupie akcji emitowanych przez spółki akcyjne bądź komandytowo-akcyjne w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Jego uzyskanie następuje poprzez wzrost wartości akcji, co powoduje, że inwestor musi odpowiednio dobrać papiery wartościowe, które mają trafić do jego portfela. W tym miejscu należy podkreślić, że inwestowanie w akcje może przyjąć funkcję spekulacji (inwestowania krótkoterminowego) oraz inwestowania długoterminowego. W obu przypadkach mechanizm zakupu papierów wartościowych jest identyczny, a skuteczność jest uzależniona od podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

W jaki sposób kupić akcje?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie niezależnie od tego, czy inwestor decyduje się na spekulację, czy inwestowanie długoterminowe mechanizm zakupu akcji jest identyczny. Nabywać papiery wartościowe może bowiem każdy, kto posiada rachunek maklerski. Można go otworzyć klikając w link czytaj więcej tutaj, który odsyła bezpośrednio do oferty brokera. Po otwarciu rachunku maklerskiego należy go zasilić, co można uczynić wykonując przelew z konta bankowego. Zasilenie rachunku maklerskiego pozwala dokonywać transakcji, a mechanizm kupna akcji został opisany w artykule przedstawiającym podstawy gry na giełdzie.

Spekulacja i strategia długoterminowa – różnice

W pierwszym akapicie wspomniano, że gra na giełdzie może być realizowana zgodnie z jedną z dwóch strategii, a mianowicie w formie spekulacji bądź inwestowania długoterminowego. Obie strategie znacznie się różnią, a najważniejszą różnicą jest horyzont czasowy inwestycji. W przypadku spekulacji inwestor nabywa bowiem papiery wartościowe z zamiarem ich szybkiej odsprzedaży i uzyskania zysku. Sprzedaż odbywa się wówczas jeszcze tego samego dnia lub maksymalnie w ciągu kilku najbliższych dni. W efekcie inwestor zmuszony jest do ciągłego śledzenia notowań giełdowych oraz podejmowania błyskawicznych decyzji. W przypadku długoterminowego inwestowania w akcje horyzont czasowy inwestycji pozostaje natomiast bliżej nieokreślony, co sprawia, że inwestor nie musi żyć giełdą. Analizy własnego portfela inwestycyjnego oraz ewentualnych zmian w jego składzie dokonuje bowiem raz na kilka miesięcy, a podstawą w tym przypadku jest analiza fundamentalna. W odróżnieniu od analizy technicznej, która jest podstawą przy spekulacji i opiera się na wykresach historycznych podejście fundamentalne skupia się na sytuacji finansowej spółki oraz perspektywach jej dalszego rozwoju.

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno spekulacja, jak i długoterminowe inwestowanie w akcje to strategie, które znacznie się różnią. Oczywiście obie mogą być skuteczne, a wybór powinien być dopasowany do potrzeb oraz możliwości inwestora.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij